2013. október 23., szerda

Magyar ÉletFa mandala

Mit jelent az ÉLETfa, vagy VILÁGFA?
"Avagy AZ ÉGIG ÉRŐ FA titka"

Született bennem egy nagy űr.
Volt egy időszak, mely elvonta energiámat és figyelmemet!
Valószínűleg azért történt így, hogy most még nagyobb figyelemmel, fegyelemmel tudjak ITT lenni.

Most papírra vetettem mindazt, amit belül érzek.

Szimbológiával és jelentés tartalommal új világ született.
Az Életfa szimbólumai, jelentése és mögöttes tartalma:
LÉT síkok (9), Csakrák (7), hármas tagoltság (3) , 
földtől égig (2) és viszont...a teljes fa (1)

Nem véletlen hát, hogy az életfa ilyen erős jelentéssel bír.

Tudnunk kell, hogy a Föld hozza létre a biztonságot, a bizonyosságot bennünk. Ebben a háromdimenziós világban Ő adja a kiindulási pontot. Testünk egyetlen része kapcsolódik hozzá, a talpunk. Ő, aki a földdel, a talpalatnyi földdel azonos. A testünk többi része már az égiekkel, légiekkel' kapcsolatos.
A fa 3as tagoltságának szimbólumai: a gyökerek, törzs és a korona.
A csakrák szintjén ezért ábrázolják 6ággal és egy hetedik, korona csakrához kapcsolódó csúccsal.
(Bár ezt a magyar rendszerben almával is szimbologizálják...és azt mondják, hogy legyen hat-almád...azaz hatalmad...és megnyílik a hetedik csakra, mely a testen kívül helyezkedik el...és megkapod az ég áldását, és elindul a szabad áramlás a csakrák között. Vagyis elindul a kundalini energiája s kiegyensúlyozza az összes csakrát.)


De induljunk el a gyökerektől...
"FÖLDIEKKEL JÁTSZÓ ÉGI TÜNEMÉNY..."
mondja Csokonai A reményhez című versében.

Az életfa így játszik jelképes és valós szerepet a magyar szimbólum világában.
Megannyi ágával, bogával, de leginkább letisztázó, irányt adó szerepével.

Tehát először is itt vannak a LÉTSÍKOK (9). mint egymásra tapadó paplanok fedik egymást. Ebben az esetben a létsíkok kilenc ÁGÚAK. Azaz az ágak a létsíkokat jelölik, melyeken magunk is elhelyezkedünk.

1.DIMENZIÓ: Az első dimenzióhoz tartozik az ásványvilág, és elsősorban a bolygók és csillagok középpontjában létező kristálymag, vagy vasmag

2.DIMENZIÓ: A második dimenzióhoz tartozik a Földbolygó éterteste, csakravortexei, meridiánjai, és a bolygó testében futó sűrű energiahálózat.

3.DIMENZIÓ: A harmadik dimenzió az emberi tudatosság (jelenlegi) színtje. Tér- idő - anyag-energia univerzum.

4.DIMENZIÓ: Asztrál sík és kollektív tudatosság.

5.DIMENZIÓ: A szeretet, öröm, boldogság és kreativitás létsíkja.

6.DIMENZIÓ: Struktúrát teremtő világ, szakrális geometria otthona.

7.DIMENZIÓ: A fény galaktikus információs hálózata.

8.DIMENZIÓ:  Galaktikus törvények és rend

9.DIMENZIÓ: A kozmikus tudatosság, világokat teremtő isteni intelligenciája.


Aztán itt vannak a CSAKRÁK, melyek 7 csakraként ismertek. Ez részben igaz, a 7csakra valójában a 7 'főcsakrát' takarja....és itt is van egy kis tévedés, ugyanis 6 főcsakráról beszélünk. Hat, mely a testhez közvetlenül kapcsolódik. A hetedik, mely a test felett helyezkedik el a korona csakra. De a beavatottak több, mint 300 csakrával számolnak. A csakrák, csak, mint jelképrendszer (formák) jelenik meg a törzsön, a rajz GERINCÉN. A színek elmaradnak a felületen.

Legfelül a korona csakra ezer ágú kiterjedése...

 Majd jön a HÁRMAS TAGOLTSÁG (3).
A fa legvége, csúcsa, bármennyire furcsa a felépítés, az építkezés kezdete. Igaz, hogy egy másik síkon, egy más dimenzióban, de a gondolat és a VÁGY elvezet a megvalósuláshoz...ahhoz, hogy mindez gyökeret is tudjon ereszteni itt a világunkban. Ő a KORONA. Csodás szó, nem? DE! :D
A korona ebben az esetben a lombkorona.  A koronát és gyökeret köti össze a törzs, vagy test'...ott találod az összes csakrát és szimbólumot. A kapcsolódás pedig a gyökér, a megtartás és stabilitás helye a mi síkunkhoz.

.....középen pedig a 'tartalom'...
...azaz Én, Te, MI...mi magunk.

A legvégén pedig marad a fentről le és lentről fel  KETTŐSSÉGE(2) (A Nap és Hold, éjjel és nappal kettősségéről, a Férfi és Nő jelenlétéről majd később). Mely felöleli az EGYSÉGET(1). A fa LÉTét.

Tehát....át'látod már a helyed a Világban?

Itt pedig a napi viseletre szánt ÉGIGérő':


JóEGÉSZség:
Csaba


Források:
http://www.fenyportal.hu/cikk.339.a_dimenziok_tana.html

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése